Arkistoitu

Juho Rousu: Elämän ohjelmakoodia analysoimassa


Tutkimuspiireissä etsitään usein analogioita biologisten ja ihmisten tekemien järjestelmien välille. Joskus ne ontuvat, eivätkä johda tieteellisiin edistysaskeleihin. Toisinaan taas analogioilla on ratkaiseva rooli.

» Lue lisää | Kommentoi [1]


Tommi Nyrönen: Lääke löytyy laskemalla


Tietokonemallinnus on valjastettu lääketieteen avuksi uusien lääkeaineiden tutkimuksessa. Tommi Nyrönen Tieteen
tietotekniikan keskuksesta (CSC) kertoo kuinka taudin toimintamallin selvittyä tutkijat voivat etsiä mallituksen avulla sopivaa lääkemolekyyliä.

» Lue lisää | Kommentoi


Veli Mäkinen: Kauniita algoritmeja vääriin ongelmiin


Bioinformatiikassa pyritään laskennallisin keinoin edistämään molekyylibiologian ja lääketieteen tutkimusta. Alan tutkimus hyödyntää monien eri tieteen alojen tuntemusta. Tällainen osaaminen harvoin tiivistyy yhteen henkilöön, vaan tarvitaan saumatonta tieteiden välistä yhteistyötä. Yhteistyön ongelmaksi muodostuu usein eri alojen perinteiden ja metodologioiden sovittaminen yhteen. Kun biologilla on motivaationaan organismin toiminnan ymmärtäminen ja algoritmitutkijalla uusien mielenkiintoisten laskennallisten haasteiden ratkominen, lopputulos ei aina ole tyydyttävä. Seuraava esimerkki valottaa ongelmakenttää.

» Lue lisää | Kommentoi